[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.27.3″][et_pb_row _builder_version=”3.27.3″][et_pb_column _builder_version=”3.27.3″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.27.3″ hover_enabled=”0″]

Privacy verklaring West Frisian Outlawz

Dit is de privacyverklaring van American Footballclub (AFC) West Frisian Outlawz, gevestigd te Zwaag (Hoorn) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73034657.
Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
a. onze website westfrisianoutlawz.nl bezoekt;
b. lid wordt;
c. zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
d. zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven;
e. contact met ons opneemt;
f. onze sociale media kanalen bezoekt:
https://facebook.com/WFOutlawz/,
https://instagram.com/wfoutlawz/,
https://www.youtube.com/channel/UCm_rOj571wLcvvHnb5916aA

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
a. naam;
b. woonadres;
c. e-mailadres;
d. telefoonnummer;
e. leeftijd (geboortedatum);
f. geslacht;
g. nationaliteit;
h. bankrekening nummer (IBAN);
i. lidmaatschapsnummer;

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
a. het lidmaatschap te effectueren;
b. nieuwsbrieven te verzenden;
c. contact met u op te nemen of te onderhouden;
d. de dienstverlening te verbeteren;
e. de website te optimaliseren;
f. uw contributie te incasseren;

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met de Secretaris via info@westfrisianoutlawz.nl voor:
a. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
b. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
d. correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
e. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door American Footballclub West Frisian Outlawz.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde
doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om
uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
a. leveranciers: voor het leveren van bestelde goederen/producten;
b. gelieerde organisaties: zoals andere American Football verenigingen die wedstrijdformulieren
kunnen inzien;
c. sponsoren: zodat u gebruik kunt maken van door sponsor aangeboden diensten;
d. American Football Bond Nederland (AFBN): voor het verwerken van het lidmaatschap;
e. Club on the Net / ARL Products BV (ledenadministratie AFBN);

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze
accommodatie/evenementen publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en
gemotiveerd bezwaar aantekent.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of
andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan
om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Doe mee!

train 4 keer gratis mee!

.